Project

Ontwikkeling van een module om de darm biofilmvorming en de gastheer-microbiota te bestuderen(Type 2)