Project

Ontwikkeling van een module om de darm biofilmvorming en de gastheer-microbiota te bestuderen(Type 2)

Looptijd
01-06-2009 → 31-05-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Gastro-enterology
    • Microbiome
Trefwoorden
biofilmvorming
 
Projectomschrijving

Het doel van het voorliggende project is de ontwikkeling van een in vitro celcultuur-gebaseerd systeem dat de biofilmvorming en de gastheer - microbiota interactie in het darmlumen op biologisch relevante manier simuleert. Om dit te bereiken dient het systeem twee belangrijke eigenschappen van de gastro-intestinale tractus (GI) na te bootsen: (i) de absorptie van molecules uit de verschillende verteringsstappen en (ii) bacteriële adhesie aan het gastheerepitheel door middel van een muscuslaag. Hiertoe worden twee modules voorgesteld, enerzijds een mucusadhesie-module en anderzijds twee gastheer-microbiota signaal modules met leefbare cellijnen. De mucusadhesie-module moet de adhesie, kolonisaite, groei en stabilisatie van microbiële gemeenschappen aan een mucuslaag aangebracht op een semipermeabel membraan toelaten, zodat de absorptie van molecules door de gastheerepitheellaag kan gesimuleerd en bestudeerd worden. De gastheer-microbiota module laat, door integratie van enterocyte cellijnen, de studie toe van de interactie tussen de (gastheer) darmcellen en de microbiële gemeenschap(pen). Deze module zal opgebouwd zijn uit een microbiële biofilm, een mucuslaag, een optioneel artificieel semipermeabel membraan en een laag levende enterocyten. Het geheel moet toelaten een realistisch beeld te vormen van de opname van molecules vanuit de gastro-intestinale tractus enerzijds en anderzijds de onderlinge signaaloverdracht tussen de erytrocyten en de microbiële gemeenschap(pen), die daarmee vermoedelijk gepaard gaat. Bij afwezigheid van het semipermeabel membraan is er direct contact tussen de microbiologie, de mucuslaag en de ery trocyten, wat nauwer bij de werkelijkheid aansluit, maar vanwege stabiliteitsredenen enkel voor kortlevende experimenten gebruikt kan worden. Scheiding van de mucus-biofilm laag van de erytrocyten door het semipermeabele membraan zal toelaten het systeem langer stabiel te houden en dus geschikt voor langere termijn experimenten.