Project

Differentiering van COX-2 afhankelijke en -onafhankelijke inductie van VEGF in muis tumoren en humane colorectale carcinomen en zijn weerslag op kwaadaardigheid en gevoeligheid aan anti-angiogenese therapie