Project

Differentiering van COX-2 afhankelijke en -onafhankelijke inductie van VEGF in muis tumoren en humane colorectale carcinomen en zijn weerslag op kwaadaardigheid en gevoeligheid aan anti-angiogenese therapie

Looptijd
01-01-2008 → 30-12-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Gastro-enterology and hepatology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Gastro-enterology and hepatology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Gastro-enterology and hepatology
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
COX colorectal cancer VEGF
 
Projectomschrijving

PGE2 opgewekt door COX2 is betrokken in het promoten van tumorvascularisatie via de inductie van angiogene factoren zoals VEFG. Analyse van muis tumormodellen toonde aan dat VEGF-expressie tevens via COX-onafhankelijke signaalwegen kan worden opgewekt. Dit project heeft tot doel het valideren in mens colorectale kankerstalen van COX-afhankelijke en -onafhankelijke VEGF-expressie, zijn prognostische relevantie, en weerslag op (on)gevoeligheid aan angiostatische therapeutica.