Project

Een epistemologische studie van materiële modellen uit praktische wiskunde binnen vroegmoderne natuurfilosofische debatten