Project

Een epistemologische studie van materiële modellen uit praktische wiskunde binnen vroegmoderne natuurfilosofische debatten

Code
3G002713
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Philosophy
 • Natural sciences
  • History and foundations
 • Social sciences
  • General pedagogical and educational sciences
  • Communication sciences
Trefwoorden
materiële modellen reconstructies wetenschapsgeschiedenis
 
Projectomschrijving

We onderzoeken hoe artefacten gekend binnen de praktische wiskunde door natuurfilosofen werden hergebruikt als modellen voor natuurfilosofisch onderzoek. Zij isoleerden aspecten van materiële objecten die nuttig waren om te komen tot nieuwe theorieën over natuurlijke fenomenen (in optica, mechanica of meteorologie). Daarbij speelde praktische ervaring in het hanteren van objecten een belangrijke rol. We zullen ook enkele hun experiementen reconstruëren.