Project

Exploratie van het marktpotentieel van fotoporatie als nieuwe generatie transfectietechnologie in fundamenteel onderzoek en celgebaseerde therapieën