Project

Exploratie van het marktpotentieel van fotoporatie als nieuwe generatie transfectietechnologie in fundamenteel onderzoek en celgebaseerde therapieën

Acroniem
INTRACYTE
Code
41A06721
Looptijd
01-02-2021 → 31-07-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Medical nanotechnology
    • Cell, tissue and organ engineering
    • Cellular therapy
    • Biophotonics
Trefwoorden
fotoporatie biofotonica celtherapie transfectie
 
Projectomschrijving

Het binnenbrengen van macromoleculen in levende cellen is een veel voorkomende noodzaak voor zowel fundamenteel biologisch onderzoek als biomedische toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar moleculaire netwerken in cellen waarvoor moleculen moeten binnen gebracht worden die kunnen interfereren met specifieke componenten in dit netwerk. Of het produceren van genetisch gewijzigde therapeutische cellen waarvoor evenzeer specifieke biologisch actieve moleculen moeten binnen gebracht worden in de cellen om ze therapeutisch potenter te maken. Fotoporatie is een opkomende technologie, gebaseerd op een combinatie van laserlicht en lichtgevoelige nanomaterialen, die in staat is om dergelijke moleculen binnen te brengen in een brede waaier aan celtypes, en dit op efficiënte wijze met minimale impact op gezondheid van de cellen. Na verscheidene jaren van intensief onderzoek naar fotoporatie is het INTRACYTE project erop gericht om deze technologie verder te ontwikkelen voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek en klinische applicaties zoals celgebaseerde therapieën. Dit omvat verdere ontwikkeling van de nanomaterialen en optische instrumentatie, naast het opzetten van internationale samenwerkingen met specialisten in geselecteerde toepassingen. Het doel op het einde van het project is om een duidelijk zicht te hebben op de valorisatie-opportuniteiten van fotoporatie als een nieuwe generatie transfectietechnologie.