Project

Studie van de interactie tussen Z-vormig dsRNA and ADAR1: ontrafelen van de mechanismen die auto-inflammatie tegengaan en het in kaart brengen van de interacties op moleculair niveau.