Project

De een en de ander? Een intersectionele analyse van gender en ras in feministisch en etnisch-cultureel activisme in Nederlandstalig België (1970-2010).