Project

De een en de ander? Een intersectionele analyse van gender en ras in feministisch en etnisch-cultureel activisme in Nederlandstalig België (1970-2010).

Code
01D22820
Looptijd
01-12-2020 → 31-10-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Modern and contemporary history
    • Political history
  • Social sciences
    • Ethnicity and migration studies
    • Radical and critical sociology, feminist studies
Trefwoorden
Intersectionaliteit feminisme racialisering activisme kritische discoursanalyse
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek analyseert raciale machtsdynamieken in feministisch activisme en gegenderde machtsdynamieken in etnisch-cultureel activisme op een intersectionele manier (1970-2010). Het situeert de casus van Nederlandstalig België in het supranationale debat over intersectionaliteit aan de hand van empirisch onderzoek. De analyse gebeurt via een kritische discoursanalyse van archiefmateriaal en mondelinge geschiedenis.