Project

Revalidatie van de stem na stemplooiparalyse

Code
01D20820
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Laryngology
    • Neurophysiology
    • Speech and language therapy
    • Voice
Trefwoorden
logopedie laryngologie stem stemtherapie stemstoornissen stemplooiparalyse
 
Projectomschrijving

De doelstelling van dit onderzoeksvoorstel is de korte- en langetermijneffecten van drie intensieve stemtherapieën te onderzoeken en vergelijken in de interventie van volwassen met unilaterale stemplooiparalyse. Er zal gebruik gemaakt worden van een longitudinale en gerandomiseerde placebogecontroleerde studie met een cross-over design. De effecten op de neuromusculaire en (supra)glottale activiteit, de stemkwaliteit en de zelfbeoordeling door de patiënt worden nagegaan.