Project

Innoverend werkgedrag en innoverende arbeidsorganisaties als hefbomen voor de Vlaamse kenniseconomie: een procesmatige multilevel benadering

Code
179I11A8
Looptijd
15-09-2008 → 31-12-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied economics
  • Economic history
  • Macroeconomics and monetary economics
  • Microeconomics
  • Tourism
Trefwoorden
kenniseconomie
 
Projectomschrijving

De belangrijkste doelstelling van het SBO pionier project is om een ​​volledige SBO voorstel in januari 2009, dat zal zich richten op innovatie vanuit het perspectief van de arbeid sociologie en arbeidspsychologie indienen. Het SBO project zal van niet rechtstreeks voor de Vlaamse overheid door richting te geven aan mogelijke nieuwe beleidsstrategieën en begeleidende maatregelen op het gebied van innovatie, concurrentie en andere doelstellingen, zoals het welzijn op het werk en leven lang leren. Zowel de SBO pionier project als het SBO project zal worden gekenmerkt door: "een multi leven aanpak: organisatorisch vlak, het team en individueel niveau in aanmerking worden genomen en moeten worden geanalyseerd in samenhang" interventieonderzoek: implementatie en evaluatie van interventies "een brede definitie van innovatie door rekening te houden met de iteratieve, niet-lineaire, disjunctieve en cyclische karakter van de innovatie.