Project

Burgemeesters en legitimiteit in de Eerste Wereldoorlog. De burgemeester als voeder, hoeder en vertegenwoordiger in bezet en bevrijd België en Frankrijk (1914-1921)