Project

Burgemeesters en legitimiteit in de Eerste Wereldoorlog. De burgemeester als voeder, hoeder en vertegenwoordiger in bezet en bevrijd België en Frankrijk (1914-1921)

Code
3G003213
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2018
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
België 1914-1921 Eerste Wereldoorlog Frankrijk
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject richt zich op de rol van de burgemeesters in bezet en bevrijd België en Frankrijk (1914-1921), een onderwerp grotendeels genegeerd door geschiedschrijving. Als bemiddelaar tussen de verschillende sociale groepen en andere powerbrokers (met name de bezetter) de burgemeester is een zeer geschikt cijfer aan de veranderende machtsverhoudingen, veroorzaakt door de bezetting tijdens WO I. Dit geldt des te meer onderzoek, omdat het belang van de lokale overheid level aanzienlijk gegroeid tijdens de gedeeltelijke desintegratie van bevoegdheid met de bezette gebieden. Door te onderzoeken - voor twee nationale zaken - hoe lokale bestuurders zich gepositioneerd tijdens een (tijdelijke) desintegratie van de moderne nationale staat (een verschijnsel dat tijdens de grote Europese oorlogen van de 20e eeuw nam aanzienlijke proporties, maar heeft nog nooit systematisch onderzocht) dit project heeft internationale relevantie. Het begrip legitimiteit zal ons voorzien van de centrale hoek met de methodologie en vragen concreet te maken. Hoe kon Belgische en Franse burgemeesters behouden hun legitimiteit tijdens een baan? Wat verandert en vaak tegenstrijdige verwachtingen en eisen heeft verschillende sociale groepen, de bezetter en andere powerbrokers hebben ten opzichte van de burgemeester? De centrale vraag is hoe de legitimiteit van de burgemeester werd geherdefinieerd en als deze verschuiving had een blijvende praktische en ideologische gevolgen voor de lokale politieke leven. Om deze vraag te beantwoorden, is nieuw empirisch onderzoek nodig is. Gebaseerd op een fundament van zeer diverse archivalia, is de analyse van de legitimiteit op basis van de drie centrale functies van de burgemeester - als feeder, als beschermer en als vertegenwoordiger - en dit voor de bezetting periode, alsmede de naoorlogse periode. Kwalitatieve analyse van de bronnen door middel van deze verschillende beton functies en actoren, stelt ons in staat om de interactie waarin de legitimiteit van de burgemeesters vorm kreeg, in al zijn tegenstrijdigheden en complexiteit te onthullen. De vergelijkende aanpak van België en Noord-Frankrijk, stelt ons in staat om de impact van de verschillen in politicaladministrative tradities evenals de verschillende bezetting contexten in beide landen te zien.