Project

WiLMa. Een onderzoek naar de impact van het gebruik van automatische vertaaltools op het schrijfproduct en -proces van tweedetaalleerders

Code
01D10120
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language acquisition
  • Translation and interpretation sciences
 • Natural sciences
  • Human-computer interaction
 • Social sciences
  • Second language learning
Trefwoorden
Tweedetaalverwerving Schrijfproces Schrijfproduct Oogbewegingsregistratie Schermopname Taalevaluatie Taalvaardigheid in tweede taal Statistische methoden Mixed effects modeling Automatische vertaling Schrijfonderzoek Toetsaanslagregistratie Taalkundige kenmerken CAF-maten Kwantitatief Surveys en enquêtering Taal- en tekstanalyse Nederlands Zweeds Vertaalkunde Taalkunde Taaltechnologie
 
Projectomschrijving

Tweedetaalleerders (L2-leerders) doen vaak beroep op automatische vertaling (MT) tijdens het schrijven. Daarom is het belangrijk te begrijpen hoe zij MT gebruiken tijdens het schrijven en of en hoe MTgebruik hun schrijfproduct en -proces beïnvloedt. Het verband tussen hoe L2-leerders MT tools gebruiken en hun taalvaardigheid is echter nog onduidelijk. Bovendien moet nog onderzocht worden hoe het schrijfproduct van L2-leerders wordt beïnvloed door variatie in MT-gebruik en vaardigheid in de L2. Verder onderzoek, dat meer maten voor variatie in MT-zoekgedrag in rekening neemt, in combinatie met taalvaardigheid, is nodig om het effect van MT-gebruik op het product ten volle te begrijpen. Ten slotte is het effect van MT-gebruik op het schrijfproces nog niet voldoende onderzocht, vooral niet op vlak van de cognitieve processen achter het direct observeerbare schrijfgedrag van L2-leerders. Verder onderzoek, waarin realtime en introspectieve data van meer deelnemers wordt gecombineerd, is nodig om ten volle te begrijpen hoe MT-gebruik het schrijfproces beïnvloedt. Dit project pakt deze hiaten in de literatuur aan door keystroke logging, screen capture, eye-tracking, stimulated recall en productdata van schrijvende L2-leerders in twee condities te verzamelen en te analyseren: één met toegang tot MT, en één met toegang tot een online bilinguaal woordenboek.