Project

WheatData-Haalbaarheid van een gedigitaliseerde waardeketen van tarwe tot brood/bakkerijproduct