Project

WheatData-Haalbaarheid van een gedigitaliseerde waardeketen van tarwe tot brood/bakkerijproduct

Acroniem
WHEATDATA
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
tarwe bakkerijproduct
 
Projectomschrijving

Het uiteindelijke doel van dit project is om betere voorspellingen te maken van de bakkwaliteit van bakkerijproducten op basis van nieuwe inzichten. Met dit project wordt er onderzocht of op basis van analyse van data afkomstig uit een gedeelde databank deze voorspellingen kunnen gemaakt worden en tot nieuwe inzichten kan leiden. Dit project heeft betrekking op data van kwaliteitsparameters en invloedsfactoren uit verschillende bronnen doorheen de keten.