Project

Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel , alsook de huidige toestend van de zeventein Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de catgerorie meren-pârtim Schulensmeer.