Project

Bepalen van het maximaal en het goed ecologisch potentieel , alsook de huidige toestend van de zeventein Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de catgerorie meren-pârtim Schulensmeer.

Looptijd
01-11-2007 → 30-11-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
ecologische potentieel waterlichamen
 
Projectomschrijving

De studieopdracht waarop deze offerte betrekking heeft omvat drie resultaatgebieden, waarvan inhoud en uitwerking hieronder beschreven worden. Deze leiden tot de bepaling van het maximum en goed ecologisch potentieel, evenals de vaststelling van de huidige ecologische toestand voor het waterlichaam 'Schulensmeer', dat behoort tot de 17 'Vlaamse' meer-waterlichamen.