Project

Cellulaire cofactoren van HIV: eiwit-eiwit interacties nieuwe targets

Code
179I0207
Looptijd
01-12-2007 → 30-11-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Immunology
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Immunology
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Immunology
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
proteïne-proteïne interactie LEDGF/p75 Nef
 
Projectomschrijving

We willen proteïne-proteïne interacties beter begrijpen, technologieën ontwikkelen om deze interacties te identificeren en te valideren als relevant voor ziekte bij de mens, testen en inhibitoren van proteïne-proteïne interacties ontwikkelen. Als model zullen we trachten nieuwe strategieën voor HIV therapie te ontwikkelen door interactie met cellulaire cofactoren betrokken in HIV replicatie (Lens Epithelium Derived Growth Factor (LEDGF/p75) Nef) te inhiberen.