Project

ICP Human Nutrition 2010-2011

Code
13V85610
Looptijd
01-10-2010 → 30-09-2011
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
menselijke voeding
 
Projectomschrijving

Deze 2-jarige Master opleiding traint algemeen specialisten met een multidimensionele, geactualiseerde en diepgaande kennis en knowhow, zodat zij in multidisciplinair teamverband een geïntegreerd beleid, aangepast aan de specifieke noden en mogelijkheden van de ontwikkelingslanden, kunnen concipiëren, uitvoeren en evalueren. De studenten worden de nodige leidinggevende vaardigheden aangeleerd en krijgen ook een grondige training in het wetenschappelijk en toegepast onderzoek van de voor hen relevante domeinen.
Hun opleiding moet bijdragen tot een duurzame plattelandsontwikkeling waarbij de voedsel- en voedingszekerheid beoogd wordt alsook de uitroeiing van armoede en ongelijkheid. (Millennium doelstellingen 2015).