Project

Exploratie van belangrijke mijlpalen in de differentiatie van humane natural killer cellen en innate lymfoïde cellen: van stamcel tot effector.