Project

Energiebudgetten in de modellering van copepodenpopulaties - Hoeveel modelcomplexiteit hebben we echt nodig in milieurisicobeoordeling?