Project

Energiebudgetten in de modellering van copepodenpopulaties - Hoeveel modelcomplexiteit hebben we echt nodig in milieurisicobeoordeling?

Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Bevolkingsmodellen Dynamisch energiebudget Copepod
 
Projectomschrijving

Bij milieurisicobeoordeling (ERA) willen we (a) bepalen welke concentratie van een
chemische stof kan ecosystemen schaden en (b) welke concentratie waarschijnlijk in deze voorkomt
ecosystemen. Sinds de EU-verordening REACH in werking is getreden in 2016, zijn fabrikanten vol
verantwoordelijkheid voor de ERA van alle chemicaliën die in hun productielijnen worden gebruikt.
Gestandaardiseerde laboratoriumtests worden meestal uitgevoerd als een eerste stap om de giftigheid van een chemische stof te evalueren
potentieel. Bij dergelijke tests wordt echter vaak alleen rekening gehouden met effecten op personen terwijl de echte bescherming bestaat
doel van ERA is het bevolkingsniveau. Bevolkingsmodellen kunnen helpen om het individuele niveau te extrapoleren
effecten op actuele populaties. Dit wordt zeer toegejuicht door de chemische industrie, omdat het kan
substitueer moeizame en kostbare populatie-experimenten in een enorme mate. Er is echter
een doorlopend debat over de vraag hoeveel complexiteit eigenlijk nodig is in bevolkingsmodellen om bruikbaar te zijn
in ERA.
In mijn onderzoek probeer ik deze fundamentele vraag te beantwoorden. Ik zal ontwikkelen, kalibreren en valideren
bevolkingsmodel dat gebaseerd is op de moderne mechanistische concepten van het energiebudget
theorie (DEB) en individuele basismodellen (IBM's) aangezien ik veronderstel dat dit het meest geschikt is
manier om populatiedynamica te benaderen onder chemische stress. Ik zal de harpacticoïde copepod gebruiken
Nitocra spinipsen als een modelorganisme als gevolg van zijn voorgeschiedenis als een testsoort in ERA, zijn
hanteerbaarheid in het laboratorium en de nieuwheid van het toepassen van DEB op roeipootkreeften.