Project

M3-Apps: Gebruikersgerichte Modellering van Immersie in Multimodale Multimedia-Applicaties

Code
3S017321
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Machine learning and decision making
  • Networking and communications
  • Modelling and simulation
  • Human-computer interaction
  • Virtual reality and related simulation
Trefwoorden
Eencellige trajectinferentie
 
Projectomschrijving

Multimodale, immersieve systemen zijn de laatste ontwikkeling in de multimediasector. Deze systemen emuleren de zintuigen d.m.v. omnidirectionele beelden, 360°-geluid, bewegingscaptatie en simulatie van de tastzin om een gevoel van aanwezigheid in de virtuele omgeving te creëeren. Deze hebben het potentieel om fysieke interactie te vervangen in toepassingsdomeinen zoals training (Industry 4.0) of e-health (tele-chirurgie). De huidige COVID19-pandemie heeft echter aangetoond dat deze systemen nog niet klaar zijn, daar ze nog niet voldoen aan de vereisten m.b.t. immersie. In dit onderzoeksproject beargumenteer ik dat immersie kan worden afgeleid uit vier van vier onderliggende aspecten: aanwezigheid (d.w.z. het gevoel zich "in" de virtuele omgeving te bevinden), cyberziekte, netwerkgerelateerde kwaliteitsperceptie en de bruikbaarheid van de applicatie. Daarom stelt dit project een gebruikersgerichte aanpak voor voor de beoordeling en modellering van immersie. Twee dimensies worden vooropgesteld: (1) Subjectieve en objectieve beoordeling van aanwezigheid, cyberziekte, bruikbaarheid en kwaliteitsperceptie en (2) Real-time modellering van immersie. Verder wordt ook een proof-of-concept ontworpen o.b.v. twee use cases. Bijgevolg zal dit onderzoek de state of the art in immersieve systemen en multimedia in het algemeen sterk bevorderen.