Project

Leveren van kwantitatieve kennis voor ruimtelijke optimalisatie van functionele agro-biodiversiteit ter ondersteuning van ecosysteemdiensten op landschapsschaal

Code
3S008319
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Plant biology
 • Engineering and technology
  • Urban and regional design, development and planning
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural plant production
  • Horticultural production
Trefwoorden
landschapscomplexiteit functionele agrobiodiversiteit ecosysteemdiensten
 
Projectomschrijving

Er wordt steeds meer erkend dat het functioneren van ecosystemen op het platteland wordt bedreigd door verlies aan biodiversiteit op landbouwgrond. De versterking van functionele agrobiodiversiteit (FAB) en aanverwante diensten vereisen maatregelen op landschapsschaal, wat tegenwoordig geen gangbare praktijk is en behoefte heeft aan wetenschappelijke ondersteuning op landschapsschaal. De algemene doelstelling van dit project is om kwantitatieve ondersteuning te bieden voor een verbeterde ruimtelijke implementatie van FAB-maatregelen in landelijke landschappen via de ontwikkeling van FAB-kaarten, om tegelijkertijd meerdere ecosysteemdiensten te promoten.
Om dit doel te bereiken, zijn gestandaardiseerde minituinen van 1 m² (FAB-tuinen) ontworpen en gebruikt als meetpunten om meerdere FAB-gebaseerde ecosysteem diensten (bijvoorbeeld bestuiving, ongediertebestrijding) te monitoren en worden geïnstalleerd op locaties met een variabele landschapscomplexiteit. In een volgende stap worden FAB-tuinen geïnstalleerd op verschillende afstanden van semi-natuurlijke elementen in landschappen met een lage en hoge landschapscomplexiteit. Burgerwetenschap zal worden gebruikt om een ​​uitgebreide dataset te verzamelen op basis van gestandaardiseerde meetprotocollen.
Uiteindelijk zullen onze resultaten instellingen of actoren actief in FAB-versterking sturen naar een verbeterde efficiëntie van hun uitgaven en maatregelen. Ruimtelijk expliciete tools (FAB-kaarten) worden ontwikkeld uitgaande van de huidige complexiteit van het beschouwde landschap, resulterend in een verbeterde ruimtelijke allocatie van FAB-maatregelen naar gebieden waar ze het meest efficiënt en effectief zijn.