Project

Leveren van kwantitatieve kennis voor ruimtelijke optimalisatie van functionele agro-biodiversiteit ter ondersteuning van ecosysteemdiensten op landschapsschaal