Project

Evaluatie van Crisis en Case Management (ECCAM)

Code
12V02308
Looptijd
01-10-2008 → 31-07-2010
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Orthopedagogics and special education
Trefwoorden
crisis management
 
Projectomschrijving

Het voorstel bestaan uit een stapsgewijze evaluatie van bovenstaande crisiopvangmogelijkheden. In een eerste doelstelling willen we een 'epidemiologische mapping' maken van de voorzieningen, waarin niet enkel hun aantal maar ook hun behandelende patiëntenpopulatie, werking, structuur, finaciering en netwerking met andere voorzieningen wordt beschreven. Het zal hier zowel gaan over alle gesubsidieerde CICs als alle pilootprojecten 'crisis en case management'. We stellen immers vast dat er grotere en kleinere verschillen zijn tussen deze eenheden, vb. op niveau van de kenmerken van de doelgroep, of heel concreet de werking van de eenheden (al dan niet samenwerking met andere relevante structuren/actoren in de omgeving). De betrokken eenheden zijn: UZ Leuven, Sint-Jan Brugge, UZ Gent, Ziekenhuis Oost Limburg Genk, AZ Antwerpen, CHR de la Citadelle Liège, CHR de Namur, CHU Brugmann Brussel. Bovendien is het zo dat twee modellen moeten worden uitgetest, met name (a) een 'geïntegreerd model' waarin zowel 'zuiver' crisispsychiatrische problematieken aan bod kunnen komen als druggerelateerde crisispsychiatrische problematieken, en (b) 'unieke eenheden' anderzijs, waarin uitsluitend druggerelateerde crississen behandeld wroden. Uitsluitend AZ Antwerpen en CHU Brugman beschikken over een geïntegreerde eenheid
Een tweede doelstelling bestaat erin het begrip 'crisis' te omschrijven in het kader van de doelgroepen van deze voorzieningen. Omwille van de herogeniteit van het crisisbegrip willen we een psychologische en psychiatrische contextgebonden definitie nastreven van het begrip. Een derde doelstelling bestaat erin de specifieke kerntaken van case management voor deze doelpopulatie te identificeren. Naast een beschrijving van het doelpubliek, het bereik, de case-load, de doelstellingen en de werkwijze willen we nagaan in welke mate ook andere kerntaken kunnen worden toegevoegd aan de functie-omschrijving van de case manager binnen de crisiopvang van deze patiënten. een vierde doelstelling bestaat in het bieden van een gezondheidseconomische visie op de resultaten bekomen in de eerste vier doelstellingen. Een vijfde en laatste doelstelling van dit onderzoeksvoorstel is het formuleren van aanbevelingen. Vanuit de beschrijving van de huidige situatie van de crisisopvang en het case management willen we hiaten onderkennen om van hieruit een aantal aanbevelingen te formuleren naar een betere afstemming van het zorgaanbod op de zorgvraag.