Project

CATCH: Community Sport voor risicojongeren: innovatieve strategieën voor de bevordering van ontwikkeling, gezondheid en sociale cohesie

Acroniem
CATCH
Code
179J056015
Looptijd
01-01-2016 → 30-04-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Social medical sciences
Trefwoorden
risicojongeren sociale cohesie
 
Projectomschrijving

Specifieke groepen van jongeren in onze samenleving worden in toenemende mate geconfronteerd met sociale exclusie op verschillende (levens)domeinen. Sport, buurtsport in het bijzonder, wordt beschouwd als een potentieel rijke context om moeilijk-te-bereiken jongeren die risico lopen op sociale exclusie te bereiken. Hierbij wordt de sport-gerelateerde context beschouwd als vehikel om persoonlijke ontwikkeling, gezonde levensstijl en sociale cohesie te bevorderen.
Ondanks de vele en grote variatie aan buurtsportpraktijken in Vlaanderen, ontbreekt hiervoor echter grotendeels een 'evidence-based' raamwerk, richtinggevende principes en uitkomstmeting. Bovendien is er op Vlaams niveau geen algemene beleidsvisie met betrekking tot buurtsport.