Project

Studie van de moleculaire signaalwegen die door lineaire (de)ubiquitinering aangewend worden om ontstekingsreacties en abnormale stamcel activatie in de huid te controleren