Project

Studie van de moleculaire signaalwegen die door lineaire (de)ubiquitinering aangewend worden om ontstekingsreacties en abnormale stamcel activatie in de huid te controleren

Code
3G032320
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Cell death and senescence
    • Cell signaling
Trefwoorden
huidontsteking ubiquitinering celdood
 
Projectomschrijving

Inflammatoire signaalcascades dienen nauwgezet te worden gereguleerd om het ontstaan van chronische ontstekingsreacties te vermijden Eén van de eiwitten verantwoordelijk voor dergelijke controle is het eiwit OTULINE, een deubiquitinerend enzyme dat specifiek lineaire ubiquitineketens verknipt Wij hebben recent een huid-specifiek OTULINE knockout muismodel gegenereerd Deze muizen blijken een ernstige inflammatoire huidaandoening te ontwikkelen, gekarakteriseerd door overactivatie van de stamcellen in de huid In dit project wensen we de moleculaire signaalwegen te onderzoeken die beïnvloed worden door een gebrek aan OTULINE in de epitheelcellen van de huid, om zo te begrijpen hoe OTULINE inflammatoire signalisatie en celdoodresponsen reguleert De huid bevat immers goed gekarakteriseerde stamcelpopulaties en is hierdoor een ideaal modelsysteem om de intercellulaire communicatie te bestuderen tussen de immuuncellen en de stamcellen De resultaten van dit onderzoek zullen cruciale regulatoren van stamcelactivatie identificeren, kennis dewelke belangrijk kan zijn voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën in de behandeling van inflammatoire huidaandoeningen