Project

Het TPCK-model als uitgangspunt voor ICT-integratie in het lager onderwijs.