Project

Ingrepen in de bebouwde en sociale omgeving ter bevordering van ouderen hun welzijn in een activiteiten-verplaatsingscontext