Project

Ingrepen in de bebouwde en sociale omgeving ter bevordering van ouderen hun welzijn in een activiteiten-verplaatsingscontext

Code
1155523N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Geography of mobility and transportation
    • Social geography
  • Engineering and technology
    • Transport planning
Trefwoorden
vergrijzende samenleving
 
Projectomschrijving

De meeste Westerse landen (waaronder België) worden de laatste jaren gekenmerkt door een verouderende bevolking. Ouder worden gaat vaak gepaard met fysieke beperkingen en bijgevolg ook met minder verplaatsingsmogelijkheden. Aangezien mobiliteit een belangrijk aspect is voor een onafhankelijk leven, kan een beperkte mobiliteit een negatief effect hebben op ouderen hun welzijn. “Ageing in place” is een belangrijke strategie om een ouder wordende samenleving het hoofd te bieden. De voorzieningen van een woonomgeving zijn sterk gerelateerd aan een persoon zijn of haar leefstijl, activiteitenpatroon en levenskwaliteit. Om voor voldoende verplaatsingsmogelijkheden te zorgen en het welzijn van ouderen te verbeteren, is het belangrijk te verstaan hoe de woonomgeving, het activiteiten-verplaatsingsgedrag en welzijn met elkaar verbonden zijn. In dit project wordt onderzocht hoe ruimtelijke en sociale aspecten van de woonomgeving ouderen hun activiteiten-verplaatsingsgedrag beïnvloedt, en welke invloed dit op hun welzijn heeft. Vervolgens worden de belangrijkste elementen van de woonomgeving geïdentificeerd die ouderen hun welzijn in een activiteiten-verplaatsingscontext beïnvloeden. Uiteindelijk zullen beleidsinterventies naar voor geschoven worden om de bebouwde omgeving aan te passen ten voordele van ouderen hun welzijn.