Project

ICP Food Technology 2014-2015

Code
13V82314
Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2015
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
voedselveiligheid
 
Projectomschrijving

De algemene doelstelling van het opleidingsprogramma "Master of Physical Land Resources" is het

vormen van deskundigen die vanuit verantwoordelijke posities moeten kunnen antwoorden op vragen

als "wat is een bodem" en "hoe werd de bodem gevormd en hoe zal hij onder gegeven

omstandigheden verder evolueren"; "welke factoren en eigenschappen bepalen de geschiktheid van

de bodem voor zowel landbouwkundige als niet-landbouwkundige doelstellingen en hoe stelt men dat

vast'', "hoe kan de bodem voor specifieke toepassingen verbeterd worden", "hoe kunnen degradatie

en desertificatie aangepakt worden", "hoe beheren we het bodemareaal en hoe beschermen we het",

"wat is de impact van de bodemfactor in de dynamiek van natuurlijke ecosystemen en hoe kan men

deze gegevens toepassen bij natuurbeheer", "wat leert de bodem ons over de milieuproblematiek",

"hoe kan het bodem-waterbeheer verbeterd warden, met het oog op duurzame landbouw", "hoe

kunnen schaarse watervoorraden efficienter gebruikt worden".

Bodems zijn een hoofddeterminant van ecosystemen en vormen als dusdanig een essentiele

steunpilaar voor menselijk leven en welvaart. De toenemende bevolkingsdruk en de ernstige erosie-,

pollutie- en desertificatieproblemen bedreigen deze - voor sommige landen schaarse - natuurlijke

rijkdommen, en veroorzaken competitie tussen landbouwkundige en industriele gebruiksdoeleinden,

stadsplanning en natuurbeheer. Om een deskundig gebruik en beheer van dit "basisgoed" te

verzekeren, moet men beschikken over degelijk opgeleide specialisten met een grondige kennis van

de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van "Physical Land Resources", en met een goed

inzicht in de factoren en maatregelen die de toestand en waarde van deze hulpbronnen kunnen

behouden en wijzigen.