Project

Zelfregulerend leren in het lager onderwijs: een studie naar de onderlinge verbanden tussen kenmerken op leerling-, leraar- en schoolniveau.

Code
3G019815
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum
    • Instructional sciences
Trefwoorden
schoolverbetering zelfregulerend leren schoolorganisatie schoolleiderschap
 
Projectomschrijving

Het project analyseert het bevorderen van zelfregulerend leren (ZRL) in lagere scholen. Eerst wordt ZRL van leerlingen en ZRL implementatie in klassen/scholen in kaart gebracht. Ten tweede worden de relaties tussen leerling-, leraar- en schoolniveau variabelen bestudeerd. The derde onderzoeken we de effectiviteit van een schoolverbeteringsprogramma voor het ZRL van leerlingen, ZRL implementatie door leraren; schoolorganisatorische condities en schoolleiderschap