Project

Directe democratie en grondwetsherziening. Heeft het volk een onvervreemdbaar en ongebonden recht om de Grondwet te wijzigen?