Project

Directe democratie en grondwetsherziening. Heeft het volk een onvervreemdbaar en ongebonden recht om de Grondwet te wijzigen?

Code
3E008716
Looptijd
01-10-2016 → 30-09-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
directe democratie grondwetsherziening grondwet
 
Projectomschrijving

Op basis van een rechtsvergelijkende analyse behandelt het project vier onderwerpen inzake de geschiktheid en noodzakelijke beperkingen van grondwetsherzieningen via directe democratie: (1) hebben burgers een onvervreemdbaar recht om de grondwet te wijzigen ingevolge volkssoevereiniteit?, (2) welke grondwettelijke thema’s zijn geschikt?, (3) welke procedurele waarborgen zijn noodzakelijk?, (4) wat moet de rol zijn van de wetgever en de rechtbanken?