Project

TIJD voor verandering in gezondheidspromotie-onderzoek. Focus op het DYNAMISCH karakter van individuele en contextuele determinanten van fysieke activiteit en zittend gedrag.