Project

TIJD voor verandering in gezondheidspromotie-onderzoek. Focus op het DYNAMISCH karakter van individuele en contextuele determinanten van fysieke activiteit en zittend gedrag.

Code
3G005520
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health promotion and policy
    • Preventive medicine
    • Public health sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
ecologische tijdelijke beoordeling micro-gerandomiseerde studies context- en tijdsafhankelijke gedragsdeterminanten
 
Projectomschrijving

Het doen van voldoende fysieke activiteit (FA) en het beperken van sedentair gedrag (SG) heeft vele fysieke en mentale gezondheidsvoordelen Ondanks het feit dat vele theorie-gebaseerde gedragsveranderingsinterventies al werden uitgetest in het verleden, blijft de prevalentie van fysieke inactiviteit en SG wereldwijd hoog Drie belangrijke tekortkomingen van vroegere interventies zijn (1) ze houden geen rekening met de dynamische aard (ie afhankelijkheid van tijd en context) van determinanten, (2) ze verwaarlozen de rol van de fysieke omgeving en (3) effecten op individuen (ipv groepen) worden genegeerd Dit project heeft 2 doelen om deze tekortkomingen op te lossen (1) het identificeren van de dynamische aard van determinanten en gedragingen, (2) het testen hoe gedragsverandering bij individuen kan worden geïnitieerd, rekening houdend met hun interactie met de omgeving Het voorgestelde theoretische model zal bij oudere volwassenen uitgetest worden Een eerste observationele studie zal 'ecological momentary assessment' gebruiken om de tijds- en context-afhankelijkheid van determinanten van FA en SG te capteren In een tweede studie zullen de resultaten van studie 1 gebruikt worden om geïsoleerde mechanismen te testen waarvan verwacht wordt dat ze een positief effect hebben op gedrag Hiervoor zullen 4 micro-gerandomiseerde trials uitgevoerd worden Het ultieme doel van deze trials is om te ontdekken welke interventie het best werkt voor wie onder welke omstandigheden