Project

De verbeelding van de roman: naar een herijking van de romanpoëtica's in Italië (1945-1980)