Project

De verbeelding van de roman: naar een herijking van de romanpoëtica's in Italië (1945-1980)

Looptijd
01-05-2010 → 28-02-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
poëtica ideeëngeschiedenis literatuurtheorie retoriek Italiaanse letterkunde
 
Projectomschrijving

Een studie van de rol van "verbeelding" en "kennis" in de romanpoëtica's van een reeks auteurs die moeilijk of niet kaderen in de huidige dominante visie op de ontwikkeling van de Italiaanse roman tussen 1945-1980, met als doelstelling een bijdrage te leveren tot een herijking van de geschiedenis van de Italiaanse roman in deze periode.