Project

Energie opslag in de geologische ondergrond: de impact van zout precipitatie in poreuze media