Project

Een multilinguaal, zelflerend platform voor aspectgebaseerde sentiment- en emotieanalyse