Project

Een multilinguaal, zelflerend platform voor aspectgebaseerde sentiment- en emotieanalyse

Looptijd
01-01-2021 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Computational linguistics
Trefwoorden
aspect-gebaseerde sentimentanalyse emotiedetectie natuurlijke taalverwerking machinaal leren
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt de ontwikkeling van een fijnmazig systeem voor sentimentanalyse en emotiedetectie. Het betreft een meertalig systeem (Engels en de drie landstalen) dat volledig datagebaseerd is. Het systeem zal ook volledig adapteerbaar zijn: bedrijven kunnen de output van het systeem op hun eigen data verbeteren en finetunen, en het systeem dan terug hertrainen op basis van die gecorrigeerde data. Dankzij deze feedback loop wordt het systeem gecustomized en wordt de kwaliteit alsmaar beter. Ten slotte zal het prototype ook voorzien zijn van een goed ontwikkeld dashboard dat een overzichtelijke voorstelling geeft van de sentiment- en emotiedetectieresultaten, en ook functionaliteit biedt om data te labelen of verbeteren en het systeem eenvoudig te hertrainen.