Project

qPCR voor gen-expressie analyses

Code
BOF/BAS/2022/062
Looptijd
15-12-2022 → 14-12-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Phytopathology
  • Plant genetics
  • Plant immunology
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural plant protection
  • Crop science
Trefwoorden
moleculaire biologie genexpressie RNA
 
Projectomschrijving

QPCR is één van de basis-technieken om gen-expressieprofielen in kaart te brengen. Deze aanvraag betreft een vervanging van het huidig toestel dat reeds 8 jaar in gedeeld gebruik is door de onderzoeksgroepen van de professoren Tina Kyndt, en Godelieve Gheysen (FBW). Dit toestel wordt zeer frequent gebruikt en begint technische problemen te vertonen. Het hier aangevraagde toestel is uitgerust met meerdere detectoren, wat het nieuwe toestel breder inzetbaar maakt dan het huidige dat enkel SYBR Green kan detecteren. Dit zou toelaten om het toestel in de toekomst ook voor multiplex-analyses in te zetten en de specificiteit van onze analyses te verhogen.

Deze basis-uitrusting is van onschatbare waarde voor alle lopende en toekomstige onderzoeksprojecten. Ter illustratie, nagenoeg elke recente publicatie van beide onderzoeksgroepen bevat minstens 1 qPCR-gebaseerd experiment.