Project

beurs Glenn Pollefeyt, Synthese van nieuwe buffermaterialen via chemische depositie voor de opbouw van ‘coated conductors’