Project

beurs Glenn Pollefeyt, Synthese van nieuwe buffermaterialen via chemische depositie voor de opbouw van ‘coated conductors’

Looptijd
01-10-2010 → 05-01-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
ink-jet printen titanaten keramische bufferlagen coordinatiechemie sol-gel supergeleiding Ceriumoxide
 
Projectomschrijving

De ontwikkeling van eenvoudige bufferstructuren voor de depositie van supergeleidende dunne lagen. Nieuwe waterige methoden gebaseerd op coordinatiechemie en depositietechnieken zoals ink jet printing zullen aangewend worden voor de depositie van SrTiO3 en gedopeerd CeO2.