Project

Van proces naar patroon: koppelen van infectiedynamieken tussen terrestrische en aquatische systemen om het invasieve potentieel van een opkomend pathogeen te beoordelen.